Stockholm Parkering har parkeringsanläggningar och övervakningsverksamhet uteslutande på tomtmark. Parkeringsreglering på tomtmark utmärks av att skyltar med markägarens eller det övervakande parkeringsbolagets namn har satts upp vid infarten till området. Vi har övervakning i de anläggningar som vi äger själva, hyr eller driver på entreprenad. Om en felparkering sker på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.

Gatumark är offentliga platser som gator och torg där lokal trafikföreskrift rörande parkering beslutas av trafiknämnden. För gatumark i Stockholm ansvarar Stockholms stad, Trafikkontoret, inte Stockholm Parkering. Övervakning på gatumark sker på entreprenad på uppdrag av Trafikkontoret. Då parkeringen varit felaktig på gatumark utfärdas en parkeringsanmärkning. Den överklagas till Polisen.