Om du inte betalar i tid får du en påminnelse. Därefter överlämnas ärendet till inkasso, om du inte överklagar. Går ärendet till inkasso måste du betala inkassoavgift utöver kontrollavgiften.​ Till sist hamnar ärendet hos Kronofogden.