Något av de uppskyltade regler i parkeringsanläggningen har inte följts. Då får man en kontrollavgift. På kontrollavgiften skrivs orsaken till avgiften.