Laddar man med 3,7 kw-effekt laddar du upp cirka 2 mils körning per timma. 

I vissa av våra garage är elen lastbalanserad. Vid kapacitetsbrist kan detta resultera i lägre laddström.