Upp till 3,7 kW (motsvarar max 16A enfas, 230 volt)