Ja. Nu har vi installerat totalt sett 5000 laddplatser. Utbyggnaden pågår konstant.