Du ändrar bilens registreringsnummer på dina avtal på Mina sidor. 

Logga in på Mina sidor och där tryck på "Mina förhyrda platser". Ändra registreringsnumret. Ändringen gäller direkt.