Omvärlden har idag, genom ökat konsumentprisindex, inflation, ökad ränta och driftkostnader medfört till att Stockholm Parkering behöver höja hyran till slutkund.