Ändamålet: Uthyrning av parkeringsplatser, hantering av kontrollavgifter, ersättningsärenden och felanmälningar

Stockholm Parkerings verksamhet kräver behandling av personuppgifter för att hantera kösystem, erbjuda förhyrd parkeringsplats, avtalstecknande, nyckelhantering, felanmälan eller övriga kundserviceärenden på kunds begäran.

Rättslig grund: Fullgöra av hyresavtalet, Rättslig förpliktelse

Personuppgifter krävs för att Stockholm Parkering ska kunna fullgöra åtaganden enligt hyresavtalet. I annat fall tvingas bolaget neka möjligheten till parkeringsplats i Stockholm Parkerings anläggningar. I dataskyddsförordningen står:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal.

I övrigt är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är den civilrättsliga lag som styr över parkering på tomtmark.

Behandlingar som utförs

 • Hantering av personuppgifter genom Kundservice via telefon, e-post eller ”Mina sidor”.
 • Identifikation
 • Adressupplysning
 • Kreditupplysning 
 • Avtalstecknande 
 • Nyckelkvittens
 • Fakturahantering och inkassohantering
 • Hantering av kontrollavgifter
 • Felanmälan
 • Kvitton
 • Övriga kundserviceärenden

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningsinformation.
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, information om önskad parkeringsplats (t.ex. vald anläggning eller geografiskt område)
 • Användaruppgifter för ”Mina sidor” (endast kunder med förhyrd parkeringsplats).
 • Loggning i passersystem (enbart Skidata)
 • Registreringsnummer

Lagringsperiod 

När bolaget och kund ingår ett hyresavtal kommer personuppgifterna som finns på fakturan att lagras i sju år enligt bokföringslagen. Därefter raderas alla uppgifter.

Kontrollavgifter: Avidentifieras ett år efter avslutad hantering.