Ändamål: Hyreskundundersökning 

Bolaget kommer att använda personuppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra verksamhet samt för att skicka slumpmässigt utvalda hyreskundundersökningar.

Rättslig grund: Berättigat intresse 

Stockholm Parkering tillämpar Berättigat intresse för hyreskundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose bolagets och kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra tjänsterna.

Behandlingar som utförs

Bolaget tar fram och analyserar svarsunderlag avseende service, underhåll och trygghet kring parkeringsplatser för att kunna förbättra anläggningarna. Insamlade uppgifter aggregeras och avidentifieras och blir pseudonymiserad data utan att det finns någon koppling till individen. Informationen ligger till grund för hur bolaget kan förbättra verksamheten.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn 
  • Adress
  • Ålder
  • Kön

Korrespondens avseende hyreskundundersökning med påminnelse att besvara hyreskundundersökningen.

Lagringsperiod

Bolaget lagrar den pseudonymiserade datan fram till undersökningen är utförd, därefter raderas informationen.