Ändamål: Utskick av kalendrar och övrigt informationsmaterial 

Bolaget behandlar adressuppgifter för att kunna skicka information om verksamheten, pågående projekt eller dylikt.

Rättslig grund: Berättigat intresse, samtycke

Stockholm Parkering tillämpar berättigat intresse vid utskick av material. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose samarbetspartners, tidigare anställda eller kunders berättigade intresse av bolagets pågående projekt, kalendrar eller övrig information.

Bolaget tillämpar samtycke som rättslig grund för de registrerade kunder som tydligt uttryckt önskemål om att ta del av samma information.

Behandlingar som utförs

Stockholm Parkering behandlar personuppgifter vid adressutskick av informationsmaterial.

Kategorier av personuppgifter

  • Namn 
  • Adress

Lagringsperiod

Bolaget lagrar uppgifterna från insamlandet fram till att den registrerade önskar att bli raderad.