Villkor för att stå i kö för p-platser

  1. Du är ansvarig för att hålla dina uppgifter aktuella. Är till exempel e-postadressen fel kan inga erbjudanden om p-plats skickas, de kommer inte fram till dig. Alla erbjudanden om p-platser skickas via e-post.

  2. Du behöver bekräfta din köplats var 6:e månad om du fortfarande är intresserad. Du gör det på mina sidor.

  3. Du ansvarar för att besvara förfrågningar om intresse för p-plats inom 7 dagar.

  4. Du ansvarar för att acceptera eller avböja erbjudande om p-plats inom 7 dagar.

  5. Du är medveten om att om du tackat nej till en förfrågan eller erbjudande hamnar du sist i kön.

  6. Du är medveten om att om du inte svarar i tid inaktiveras din köplats.

  7. När du fått ett erbjudande om p-plats måste du kontakta Kundservice inom 7 dagar för att skriva avtal. Om du inte kontaktar Kundservice förfaller erbjudandet.

  8. Samtliga förfrågningar/erbjudanden skickas per e-post och det är ditt ansvar att bevaka din e-post. Du kan också se all information om din kösituation på Mina sidor.

  9. Du accepterar att i samband med avtalsförfarande tar Stockholm Parkering en kreditupplysning på dig eller företaget.