Det stämmer! Detta måste du som kund göra för att kunna fortsätta att hyra p-plats med digitalt parkeringstillstånd:

  1. Du ska registrera på Mina sidor fordonets registreringsnummer som du vill koppla till det digitala tillståndet.

  2. Du måste underteckna och skicka tillbaka det nya avtalsförslaget med ändrade villkor gällande digitala parkeringstillstånd. Avtalsförslaget får du brevledes.

Läs mer