Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/cutomer-loyalty_hero.jpg

Stockholm Parkering inför digitala parkeringstillstånd

Är du hyreskund hos oss och har pappersdekal som ska placeras innanför vindrutan? Har du fått brev från oss där vi berättar att vi inför digitala parkeringstillstånd och att våra pappersdekaler snart blir ogiltiga? Läs vidare för mer information samt ta del av instruktionen kring vad du behöver göra.

En stor fördel med digitala tillstånd är att man slipper byta pappersdekaler innanför vindrutan vid varje månadsskifte. Och vi alla sparar på miljön.

Detta måste du som kund göra för att kunna fortsätta att hyra p-plats med digitalt parkeringstillstånd: 

  1. Du ska registrera på Mina sidor fordonets registreringsnummer som du vill koppla till det digitala tillståndet.
  2. Du måste underteckna och skicka tillbaka det nya avtalsförslaget med ändrade villkor gällande digitala parkeringstillstånd. Avtalsförslaget får du brevledes.

OBS! Du måste behålla processen med "pappersdekal innanför vindrutan" tills du får ett brev från oss där vi bekräftar att nu är allt klart och du kan kasta pappersdekalen.