Skip Navigation Links/ > Ledningsgrupp Stockholm Parkering

Ledningsgrupp Stockholm Parkering

​Ledningsgrupp​ Stockholm Parkering


Verkställande direktör
Christian Rockberger

Stabschef
Lisbeth Gatenborg

Vice VD och avdelningschef, 
Bygg och fastighetsutveckling
Fredrik Söderholm
Avdelningschef, Affärsområde inre
Lotta Hänsel
Avdelningschef, Affärsområde yttre
Torbjörn Falksund​
Avdelningschef, Ekonomi och administration
Niklas Björkman
Avdelningschef, Marknad och affärsutveckling
Christina Grothe

             

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad 


Fakta om oss:

Omsättning

618 mnkr

Antal anställda

74 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

63 600

Antal P-hus och garage

237

Antal ytparkeringar

1 366

Antal infartsparkeringar

36

Antal anläggningar som

bolaget äger

32 med cirka 6 600 platser


Stockholm Parkering ska vara

Tillgängligt: Vi ska ha generösa öppettider och det ska vara lätt att hitta till och i våra anläggningar.  En funktionsnedsättning ska aldrig vara ett hinder för att kunna parkera hos oss. 


Aktivt: Vi ska förutse våra uppdragsgivares behov, föreslå bra lösningar för våra kunder och aktivt ta del i planeringen av framtidens Stockholm. 


Verka för en god miljö: Vårt varumärke är en garant för att vi arbetar med miljöhänsyn och hållbar mobilitet. Miljöhänsyn tas i alla led, från bygg till drift av en anläggning.


Effektivt: Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt.


Tryggt: Vi ska vara en trygg samarbetspartner, leverantör, kund och arbetsplats. Vi är pålitliga och våra kunder ska känna sig trygga.


Detta mynnar ut i… 

Vår affärsidé: Genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och en god miljö frigörs gator från söktrafik och parkerade bilar. 


Vår vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. 

Genom att bygga nya parkeringsanläggningar och genom att se till att befintliga anläggningar används optimalt frigör vi gatuutrymme för det växande Stockholm. 


Vad hände hos Stockholm Parkering 2019 - och vad händer 2020?

Protokoll

Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktige-handlingar m.m. Sidan heter: 
http://insyn.stockholm.se/​

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​