Skip Navigation Links/ > Ledningsgrupp Stockholm Parkering

Ledningsgrupp Stockholm Parkering

​Ledningsgrupp​ Stockholm Parkering


Verkställande direktör
Christian Rockberger
Vice VD och avdelningschef, 
Fastighet och projekt
Fredrik Söderholm
Avdelningschef, Affärsområde inre
Lotta Hänsel
Avdelningschef, Affärsområde yttre
Torbjörn Falksund​
Avdelningschef, Ekonomi och administration
Niklas Björkman
Avdelningschef, Affärsstöd
Christina Heglert               

Stockholm Parkering är en del av 

Stockholms stad 


Fakta om oss:

Omsättning

607 mnkr

Antal anställda

73 årsanställda

Antal P-platser bolaget 

ansvarar för

64 600

Antal P-hus och garage

233

Antal ytparkeringar

1 387

Antal infartsparkeringar

34

Antal anläggningar som

bolaget äger

32 med cirka 6 400 platser


Stockholm Parkering ska vara

Tillgängligt: Vi ska ha generösa öppettider och det ska vara lätt att hitta till och i våra anläggningar.  En funktionsnedsättning ska aldrig vara ett hinder för att kunna parkera hos oss. 


Aktivt: Vi ska förutse våra uppdragsgivares behov, föreslå bra lösningar för våra kunder och aktivt ta del i planeringen av framtidens Stockholm. 


Verka för en god miljö: Vårt varumärke är en garant för att vi arbetar med miljöhänsyn och hållbar mobilitet. Miljöhänsyn tas i alla led, från bygg till drift av en anläggning.


Effektivt: Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt.


Tryggt: Vi ska vara en trygg samarbetspartner, leverantör, kund och arbetsplats. Vi är pålitliga och våra kunder ska känna sig trygga.


Detta mynnar ut i… 

Vår affärsidé: Genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och en god miljö frigörs gator från söktrafik och parkerade bilar. 


Vår vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. 

Genom att bygga nya parkeringsanläggningar och genom att se till att befintliga anläggningar används optimalt frigör vi gatuutrymme för det växande Stockholm. 
Årsredovisning 2018
 
 ​

Protokoll

Stockholm Parkerings styrelsehandlingar finns på samma plats där Stockholms stad samlar alla sina nämndhandlingar, kommunfullmäktige-handlingar m.m. Sidan heter: 
http://insyn.stockholm.se/​

​​​​​​​​​​

 


​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​