Ledningsgrupp

Stockholm Parkering ska vara

Tillgängligt: Vi ska ha generösa öppettider och det ska vara lätt att hitta till och i våra anläggningar.  En funktionsnedsättning ska aldrig vara ett hinder för att kunna parkera hos oss. 

Aktivt: Vi ska förutse våra uppdragsgivares behov, föreslå bra lösningar för våra kunder och aktivt ta del i planeringen av framtidens Stockholm. 

Verka för en god miljö: Vårt varumärke är en garant för att vi arbetar med miljöhänsyn och hållbar mobilitet. Miljöhänsyn tas i alla led, från bygg till drift av en anläggning.

Effektivt: Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt.

Tryggt: Vi ska vara en trygg samarbetspartner, leverantör, kund och arbetsplats. Vi är pålitliga och våra kunder ska känna sig trygga.

Detta mynnar ut i… 

Vår affärsidé: Genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och en god miljö bidra till ett klimatsmart Stockholm.

Vår vision: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. 

Genom att bygga nya parkeringsanläggningar och genom att se till att befintliga anläggningar används optimalt frigör vi gatuutrymme för det växande Stockholm.