Kvalitet

​Detta är kvalitet för oss - detta jobbar vi för!

 • Att anläggningen upplevs som ren och fräsch

 • Att det finns tillräckligt med belysningsarmaturer, lampor

 • Att skyltningen är tydlig, korrekt och informativ

 • Att garaget har tydlig och korrekt linjemarkering

 • Att anläggningen upplevs som ljus

 • Att öppettiderna är bra

 • Att "mörka hörn", skrymslen och vrår i anläggningarna minimeras

 • Att betalsystemen/et fungerar bra

 • Att det finns tillfredsställande mängd alternativa betalningsmöjligheter

 • Att det är lätt att komma in/ut i anläggningen med bil

 • Att det är lätt att komma in/ut i anläggningen gående

 • Att fler och fler garage har mobiltäckning

Detta gör vi för att våra anläggningar ska upplevas som ljusa och fräscha

Ljust

Vi sparar inte på belysning i våra garage. Redan vid infarten har vi mycket ljus för att undvika känslan av att åka ner i ett svart hål när man kör in i ett garage. Belysningen är placerad så att inga stora skuggytor bildas. Dessutom finns speglar uppsatta i trapphus och passager eftersom de tillsammans med ett bra ljus visar alla dolda utrymmen. Vi väljer bara lampor som ger ett varmt och generöst ljus, allt för att öka trivseln i garagen. Självklart använder vi oss av energisnåla armaturer, lampor och lysrör.

Skyltning

Redan ute på gatan är skyltningen till våra garage tydlig och informativ. Vid infarten finns alltid uppgifter om anläggningens öppettider. Över huvud taget är skyltningen omfattande, tydlig och lätt att förstå för både bilburna och gående. De gator och platser som man hänvisar till vid utfarter och utgångar är de mest kända, allt för att underlätta våra kunders möjlighet att orientera sig. Dessutom är våra skyltar vid automaterna i publika garage också på engelska.

Teknik

Vi för en fortlöpande dialog med olika leverantörer för att utveckla tekniken i våra anläggningar. Vi vill ligga i teknikens frontlinje, t.ex. vad gäller betalautomater och övervakningssystem. Parkeringsövervakning sker med hjälp av handterminaler och innebär en större tillförlitlighet och ökad möjlighet till väl underbyggda diskussioner med kunden. Fler och fler garage har idag mobiltäckning.

Säkerhet

I vissa garage har vi kameraövervakning. Alla utrymningsvägar är alltid fria och utmärkta med bra skyltbelysning.

Underhåll

Vi har ett ambitiöst underhållsprogram. Ambitionen är bland annat att måla om varje garage minst en gång vart tredje år. Vad gäller automater är vårt nuvarande projekt att byta ut automaterna mot sådana som fungerar med solceller och är papperslösa. Bilens registreringsnummer knappas in i betalautomaten. Det betyder att maskinerna är driftsäkrare då det finns inte papper i dem och kunden slipper gå tillbaka till bilen för att lägga biljetten innanför vindrutan.

Bemötande

Varje möte med en kund är viktigt för oss. Fortlöpande utbildning och träning i kundorientering kommer att prioriteras ännu mer i framtiden. Öppenhet och lyhördhet är nyckelord i våra kundrelationer. Vår kundservice ger information om alla våra garage. Hit kan man också vända sig för att få sin sak prövad om man tycker att en kontrollavgift utfärdats på felaktiga grunder. Till kundservice är man välkommen när som helst under vanlig kontorstid, både per telefon, e-post eller via personligt besök.

Städning

I vårt klimat är det svårt att hålla rent i garagen vintertid då snö och slask följer med bilarna in. Vår ambition är att alltid hålla så rent som det är praktiskt möjligt. När det regnar och snöar sätter vi in extra resurser. Vi plockar upp skräp så fort det går.