Säkerhet

Det ska kännas tryggt och säkert att parkera hos oss!

Därför prioriterar vi vårt säkerhetsarbete. Vår ambition är att vi ska skapa en så trevlig och säker parkeringsmiljö som möjligt i alla våra P-hus och anläggningar. Därför slår vi oss aldrig till ro utan säkerhetsarbetet pågår ständigt och ligger alltid högt upp på vår agenda.

Vi strävar efter att vara synliga i våra anläggningar. Det ska vara enkelt att få kontakt med vår personal. När vi bygger helt nya p-hus eller renoverar gamla anläggningar genomsyras det arbetet också av olika säkerhetsmässiga förbättringar.