Skip Navigation Links/ > För fastighetsägare

För fastighetsägare

För fastighetsägare och andra uppdragsgivare:

Anlita oss! Vi kan parkering. 

Era mål är våra mål.


Vad kan vi göra för er? 

Tillsammans utformar vi skräddarsydda lösningar som är anpassade för era parkeringsbehov. I 40 år har vi byggt och ägt egna parkeringsanläggningar. I lika många år har vi arbetat på uppdrag av andra fastighetsägare. Detta har gett oss en bred kunskap om hur man utformar och skapar den bästa parkeringsanläggningen.  Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!


Detta kan vi erbjuda

Service och underhåll. Vi städar, snöröjer och ser till att anläggningen är ren och fräsch samt att den fungerar tekniskt som den ska. Vi erbjuder systematiskt brandskyddsarbete. 

En kompetent kundservice som kan er anläggning. 

Administrera uthyrning av p-platser samt administrera ett kösystem till er anläggning.


Administrera passerkort och nycklar till kunderna.

Ibland är olyckan framme. Vår felanmälan har öppet dygnet runt.

Tillhandahålla den tekniska utrustningen som ni önskar och sköta om den. Det kan exempelvis vara olika betalsystem eller kameraövervakning.


Tillhandahålla parkeringsövervakning.

Installera laddstolpar för elbilar. 

Marknadsföra er parkeringsanläggning. 

Installera cykelparkeringar, cykelställ eller cykelboxar.


Sköta om upprustningen av er parkering exempelvis måla, skylta, asfaltera eller installera belysning.


Vi tar gärna ett helhetsansvar för er parkering!​​


En trygg samarbetspartner

Stockholm Parkering ägs av Stockholms stad. Vår offentliga roll är en garanti för trygghet.  Vi är transparenta, pålitliga och professionella. Vi har vi tydliga krav och riktlinjer från vår ägare. Det kan exempelvis handla om hur vi genomför upphandlingar, arbetar med miljöfrågor eller i övrigt agerar inom lagens och etikens gränser. 


Vi har en god ekonomi. Det skapar både trygghet och potential för utveckling och framtida samverkansprojekt.


Vi följer den tekniska utvecklingen och utvecklingen i stort. Varje år genomför vi också en hyreskundundersökning. Vi vill veta var och hur vi kan bli bättre!


Vi är störst i Stockholm

Stockholm Parkering administrerar 68 500 p-platser på tomtmark. Vår webbsida har över 1000 användare per dag. För bilister, vare sig om de bor i Stockholm eller ska besöka staden, är det naturligt att leta efter information där. 


Eftersom vi är stora ser vi också lättare lösningar utöver det vanliga. En parkering för hyresgäster kanske också har kapacitet att ta emot besökare? Eller vice versa? Vi kan också se om vi har kö till andra parkeringar i närområdet. Då kan vi erbjuda en plats i er anläggning i väntan på att en plats blir ledig i den anläggningen som personen köar till. 


Vi satsar på marknadsföring och kommuniserar på olika sätt om de parkeringar som vi ansvarar för och vilka tjänster som erbjuds där. 


Vi har erfarenhet av olika parkeringar

Våra kunder är både privata och företagskunder. Vi har besöksparkeringar och förhyrda platser och sköter om stora och små parkeringar.


Här några exempel!


Stadskärnor och shopping

Mässor, evenemang och konferenser

Sjukhus

Infartsparkeringar

Elbilsplatser

Färjelägen, hotell och turistnära platser 

Skolor och idrottsplatser

Bostadsområden och arbetsplatser

Cykelparkeringar

Kunnig personal

Många av våra anställda har arbetat inom olika delar av verksamheten och besitter därför en bred kompetens. 


Servicepersonalen har goda kunskaper om underhåll av parkeringsanläggningar samt underhåll och service av parkeringsutrustning. Vi har lång erfarenhet av trygghetsskapande åtgärder i parkeringsanläggningar, till exempel genom att tillhandahålla strategisk belysning och färgsättning eller genom olika betal- och inpasseringssystem. Personalen utbildas kontinuerligt i brandskyddsarbet. 


Vår kundservice har en bred erfarenhet om parkeringsfrågor och kvalitetssäkrade processer. Vi kan erbjuda service på många olika språk.


Anpassade tekniska lösningar just för er

Genom att vi har många olika typer av anläggningar har vi erfarenhet av vilka tekniska lösningar som fungerar bäst i en viss anläggning. Det kan gälla allt från bomsystem, platsdetekteringssystem till telefonparkering.


Vill ni installera laddstolpar på er parkering? Av parkeringsbolagen har vi installerat flest laddstolpar i hela Sverige. 


Vi har väl utvecklade ekonomi- och uthyrningssystem och andra system som förenklar arbetet och ger oss en överblick av verksamheten. 


Fråga oss gärna så berättar vi mer!


Marknadsföring

Stockholm Parkering har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation. Tillsammans kan vi utforma en plan för hur sprida information om er parkering eller genomföra en skräddarsydd kampanj.  Vi kan göra direktutskick, annonsera, marknadsföra anläggningen på webbsidan eller skapa en aktivitet på er parkeringsplats. Och mycket mer. 


Genom oss är ni också automatiskt med i olika kampanjer eller informationsinsatser, såsom när vi marknadsför parkeringar i ett område.

            
Era mål är våra mål 

Maximalt nyttjande av parkerings-

anläggningen, maximalt nöjda kunder och maximal lönsamhet.  Vi arbetar för långsiktiga samarbeten. 


Tillsammans utformar vi skräddarsydda lösningar som är anpassade för just era behov! 


Vi är din partner för hållbara mobilitetslösningar

Redan 1991 installerade Stockholm Parkering de första laddplaserna för elbilar. Därefter har verksamheten utökats till fler hållbara verksamheter såsom cyklerparkeringar, tillhandahålla plats för delningstjänster och mycket mer.  Vi vill gärna ingå samarbeten inom hållbar mobilitet.


Läs gärna vår broschyr (pdf)


Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vänligen e-posta till 

info@stockholmparkering.se​

så kontaktar vi dig så fort vi ser mejlet.

Eller ring 08-772 96 00.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​