Parkerade bilar i p-hus

Mobilitetstjänster

Stockholm Parkering arbetar för hållbar mobilitet. Vi bidrar med tjänster som syftar till att minska transporternas negativa påverkan på miljön, ändliga resurser och trängsel. Vi arbetar också för att ta fram nya mobilitetstjänster. Kort sagt, vi verkar för att minska behovet av att äga en egen bil och för att du ska kunna få en enklare vardag.

Så här ser du i vilka anläggningar vi har mobilitetstjänster och vilka de är:

Gå till kartfunktionen. Klicka på valfri anläggning. Då anläggningen har mobilitetstjänster visas symboler för de mobilitetstjänster som just den anläggningen har. Tjänsterna erbjuds ofta av externa leverantörer.

Du kan också använda kartans filterfunktion och filtrera fram alla anläggningar som har mobilitetstjänster.