Att betala kontrollavgiften

Betalningen ska var Stockholm Parkering tillhanda inom 10 dagar och betalningen ska ske till PG 92 31 00 – 2

Vid betalningen är det viktigt att kontrollavgiftens OCR-nummer anges.

OCR-numret hittar du på den gula lappen (kontrollavgiften):

Kontrollavgift.JPG