Att betala kontrollavgiften

Det är viktigt att du betalar din kontrollavgift i tid för att inte riskera extra avgifter.

Betala från en svensk bank

Betalningen ska vara Stockholm Parkering tillhanda inom 10 dagar.

Betala till PG 92 31 00–2

Vid betalningen är det viktigt att ange kontrollavgiftens OCR-nummer.

OCR-numret hittar du på den gula lappen (kontrollavgiften):

Kontrollavgift.JPG

Remitting funds from a foreign bank

The following codes and information are applicable for remitting funds to Stockholm Parkering:

IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125
BIC CODE: NDEASESS BANK
ADDRESS: NORDEA BANK SVERIGE AB, P.O. Box 49083, SE 100 28 Stockholm, Sweden

Remember to enter your OCR number or Ärende nummer and your vehicle number.