Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Stockholm Parkering arbetar i enlighet med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.