Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

 

Stockholm Parkering arbetar i enlighet med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, LKOP.

Lag (1984:318) är den lag som reglerar förutsättningarna att ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerat i strid mot förbud eller de föreskrifter som en markägare beslutat på sin tomtmark. 

 

LKOP tillämpas vid olovlig parkering på tomtmark.

Länk till lagtexten (Extern länk)