Vid utebliven betalning – vad händer då?

Betalningen ska vara Stockholm Parkering tillhanda inom 10 dagar.

Om en betalning inte görs inom 10 dagar skickar Stockholm Parkering en betalningspåminnelse till fordonsägaren.

Om betalningen inte sker enligt betalningspåminnelser överlämnar Stockholm Parkering över fordran till inkassobolaget Intrum AB. Intrum AB tar då ut en extra kostnad.