Vid utebliven betalning – vad händer då?

Betalningen ska vara Stockholm Parkering tillhanda inom 10 dagar från att kontrollavgiftens utskriftsdatum. 

Om en betalning inte görs inom 10 dagar skickar Stockholm Parkering en betalningspåminnelse till fordonsägaren.

Om betalning inte sker enligt betalningspåminnelsen överlämnar Stockholm Parkering över fordran till inkassobolaget som i sin tur skickar ut en betalningspåminnelse till fordonsägaren med en extra kostnad.