För leverantörer

Fakturor

När du skickar en faktura till Stockholm Parkering behöver följande information finnas med i underlaget: 

  • företagsnamn
  • adress till företaget
  • kontaktuppgifter
  • tydlig beskrivning av vad du tar betalt för
  • leveransdatum, det vill säga datum då varorna eller tjänsterna levererades
  • referens och projektnummer (vid behov).

Var noga med att ange leveransdatum på alla fakturor eftersom detta styr i vilken period det går att göra avdrag för moms. 

Läs mer om momslagens regler om fakturering (Skatteverket).