För leverantörer

Fakturor

Var noga med att ange leveransdatum på fakturor eftersom detta styr i vilken period det går att göra avdrag för moms. 

Läs mer om momslagens regler om fakturering (Skatteverket).