Skip Navigation Links/ > Kontrollavgift

Kontrollavgift

​Om övervakning

Stockholm Parkering bedriver parkeringsövervakning uteslutande på tomtmark i de anläggningar och på de ytparkeringar som vi själva äger, hyr eller driver på entreprenad.


Övervakningen sköts på entreprenad av AVARN Security​.


Övervakningsarbetet följer fastställda etiska regler som är utfärdade av branschorganisationen  Svenska Parkeringsföreningen​​.


Är din kontrollavgift betald?
Ange ditt OCR-nummer
   

​​

Transportstyrelsens broschyr "Stanna och parkera" där de samlat in de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.​

​​​​                 

​​

​​
 


Plusgiro och Bankgiro


Vill du betala din kontrollavgift, vänligen, använd Stockholm Parkerings: 

Plusgiro 923100-2 eller 

Bankgiro 5469-8725. 

Glöm inte att ange kontrollavgiftens

OCR-nummer!


Interbank Payments /Betalning från utlandet

In the case that foreign remittances are required, the European interbank system may request certain codes for the transfer of money. The following codes and information are applicable for remitting funds to 

Stockholm Parkering: 

IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125

BIC CODE: NDEASESS BANK 

ADDRESS: NORDEA BANK

SVERIGE AB, P.O. Box 49083, SE 100 28 Stockholm, Sweden​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​