Kontrollavgift hos Stockholm Parkering

En kontrollavgift utfärdas i samband med att ett fordon är felaktigt
parkerat. Stockholm Parkering arbetar för att parkeringsbestämmelser följs. Parkeringsbestämmelserna är upprättade för att främja god framkomlighet och för en god trafikmiljö.

Kontrollera om din avgift är betald

Skriv in OCR-nummer för att se om din kontrollavgift är betald.