Kontrollavgift hos Stockholm Parkering

Då du får en kontrollavgift har ditt fordon varit uppställt i strid mot skyltade parkeringsvillkor eller förbud. Med anledning av detta har du debiteras en kontrollavgift enligt LKOP SFS (1984:318).

Kontrollavgiften ska betalas inom 10 dagar från utfärdandet. Om betalning inte sker inom 10 dagar så skickas en påminnelse till fordonsägaren. Om betalning inte sker enligt påminnelsen så tillkommer extra kostnader utöver beloppet på kontrollavgiften. Stockholm Parkering samarbetar med Gothia Inkasso.

Kontrollavgiften betalas till konto PG 923100-2. Glöm ej att ange OCR-nummer.

Vid betalning från internationell bank:

• IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125
• BIC CODE: NDEASESS BANK
• ADDRESS: NORDEA BANK
• SVERIGE AB, P.O. Box 49083, SE 100 28 Stockholm, Sweden

Glöm ej att ange bilens registreringsnummer!

Överklaga kontrollavgift

På våra kontrollavgifter står det alltid Stockholm Parkering och vi tar endast emot överklagningar som är utskrivna av oss.

Vänligen kontrollera vem det är som utfärdat kontrollavgiften innan du överklagar.

Om du överklagar en kontrollavgift utställd av Stockholm Parkering ska du inte betala den innan ärendet har utretts. Räkna med att du får ett svar från oss inom tre veckor.

Se om din kontrollavgift är betald.