Skip Navigation Links/ > Tomtmark

Tomtmark

Vad är skillnaden mellan gatumark och tomtmark?

Stockholm Parkering har endast övervakning på tomtmark.

Vad är tomtmark?


Stockholm Parkering bedriver övervakningsverksamhet uteslutande på tomtmark. Parkeringsreglering på tomtmark utmärks av att skyltar med markägarens eller det övervakande parkeringsbolagets namn harsatts upp vid infarten till området. Vi har övervakning i de anläggningar som vi äger själva, hyr eller driver på entreprenad. 


Med tomtmark menas parkeringsanläggning inom fastighet, exempelvis p-hus, garage samt utomhusparkering på mark som antingen är belägen inom fastighet eller blivande gatumark som ännu inte tagits i anspråk för sitt ändamål då området inte slutligt färdigställts.​Vad är gatumark?


​​​​Gatumark är offentliga platser som gator och torg där lokal trafikföreskrift rörande parkering beslutas av trafiknämnden. För gatumark i Stockholm ansvarar Stockholms stad, Trafikkontoret. Övervakning på gatumark sker på entreprenad på uppdrag av Trafikkontoret.Om du ska överklaga - Vem ska du kontakta?

Anvisningar för hur du ska gå till väga finns på Kontrollavgiften /Felparkeringsavgiften. På tomtmark utfärdas Kontrollavgifter och på gatumark Felparkeringsavgifter.


​​Kontrollavgift eller felparkerings​avgift


Om anmärkningen är en Kontrollavgift och det står Stockholm Parkering på den ska du vända dig till oss​. 


Om det står Q-parkEuropark eller något annat parkeringsbolag på kontrollavgiften ska du vända dig till respektive bolag.


Är anmärkningen en Felparkeringsavgift ska du vända dig till Polismyndigheten i Stockholms län.​​


Är din kontrollavgift betald?
Ange ditt OCR-nummer
   

​​

                
 
Plusgiro och Bankgiro


Vill du betala din kontrollavgift, vänligen, använd Stockholm Parkerings: 

Plusgiro 923100-2 eller 

Bankgiro 5469-8725. 


Glöm inte att ange kontrollavgiftens

OCR-nummer!Interbank Payments /Betalning från utlandet


In the case that foreign remittances are required, the European interbank system may request certain codes for the transfer of money. The following codes and information are applicable for remitting funds to Stockholm Parkering: 


IBAN CODE: SE38 9500 0099 6026 0484 7125


BIC CODE: NDEASESS BANK 


ADDRESS: NORDEA BANK

SVERIGE AB, P.O. Box 49083, 

SE 100 28 Stockholm, Sweden​


Länkar


Transportstyrelsens broschyr "Stanna och parkera" där de samlat in de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​