Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/hjorthagsgaraget_entre_herobild.jpg

Hjorthagsgaraget

Hjorthagsgaraget med cirka 1.600 p-platser ska byggas i Hjorthagsberget, i Norra Djurgårdsstaden. Tidigare nyttjades berget som ett naftalager. Därför är stora delar av bergets innandöme redan bortsprängt, vilket kommer att förenkla byggarbetet. Garaget kommer att ha entréer från Gasverksområdet, Artemisgatan, Rådjurstigen och Gasverksvägen. In- och utfart är belägen nära Ropstenskopplet.

Garaget blir Stockholm Parkerings hittills största garage och ska ha både förhyrda- och besöksplatser. Många av dessa p-platser kommer att ha laddplatser för elbilar.

Inom Stockholms stad pågår för närvarande ett intensivt plan- och projekteringsarbete inom den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Läs mer på Stockholm växer (extern länk).