Horisontbild över Hagastaden och Norra Tornen

P-hus Hagastaden

P-hus Hagastaden får drygt 1000 p-platser och blir Stockholm Parkerings längsta garage på 550 meter. P-huset har som mest 3 våningar under mark och vänder sig till boende och besökare i området.

P-huset är indelat i 3 delar: Västra, Mitt och Östra, med olika infarter till respektive del.

50 procent av p-platserna blir utrustade med laddstationer för bilar. Ovanpå parkeringshuset kommer det att finnas gator och den blivande Norra Stationsparken. Första etappen av P-hus Hagastaden öppnar preliminärt vintern 2021.

Bygget har skett i samklang med övriga byggandet av Hagastaden och därför har vi ibland fått avvakta med vårt byggande för att vänta in omkringliggande arbeten. Till exempel är en del av P-hus Hagastadens ena långvägg också en grund för andra byggnader. Likaså har Stockholms stad fått invänta att P-hus Hagastadens tak blivit klart för att Norra Stationsparken ska kunna börja byggas.