Ett stort byggprojekt pågår

Byggprojekt

Stockholm Parkering har en viktig roll i Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

I en växande stad måste gatuutrymmet prioriteras för den ​rörliga trafiken, för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. En lösning på detta är att bygga parkeringar på tomtmark.

Stockholm Parkering medverkar i stadsbyggnadsprocessen för att skapa en bättre stadsmiljöer. Nya parkeringslösningar spelar en viktig roll i förnyelsen av Stockholms stad. Genom en strategisk placering av parkeringar under markytor frigörs gatumark för framkomlighet. Samtidigt skapas det områden för rekreation där människor kan mötas, umgås och koppla av. 

När vi bygger nya parkeringar är hållbar mobilitet ett viktigt riktmärke. Nya parkeringar förses till exempel alltid med laddplatser, cykelparkeringar och utrymme ges för andra delningstjänster. 

Det vanligaste sättet som vi delfinansierar våra nya parkeringar med kallas för p-köp. Det innebär att andra fastighetsägare i området får mot ersättning en andelsmässig tillgång till garaget och slipper därmed själv bygga egna parkeringsanläggningar.