P-hus Värtaparken

Sidan är under uppbyggnad.

 

Stockholm Parkering planerar för att ansöka om tillstånd för att bygga parkeringshus i befintliga bergutrymmen i Värtahamen på Fastigheten Antwerpen 2 m.fl.

Parkeringshuset kan inrymma cirka 500 bilplatser och löser då parkeringsbehovet för den nya planerade bebyggelsen i området.


Närmast pågår ett samråd avseende vattenverksamhet.