P-hus Värtaparken

Stockholm Parkering planerar att ansöka om tillstånd för att bygga parkeringshus i befintliga bergutrymmen i Värtahamnen på fastigheterna Antwerpen 2 och Ladugårdsgärdet 1:9.

Parkeringshuset kan inrymma cirka 600 bilplatser och löser då parkeringsbehovet för den nya planerade bebyggelsen i området.

Närmast pågår ett kompletterande samråd avseende de verksamhetskoder som träffas av den planerade verksamheten.

Omfattningen på den planerade verksamheten så som den är beskriven i tidigare samrådsunderlag (2022-05-19) har inte ändrats. Du/ni som redan har yttrat er i tidigare samrådet men inte har något ytterligare att tillägga angående verksamhetskoder behöver inte yttra er igen om ni inte vill.

Välkommen med era skriftliga synpunkter senast den 19 september 2023 till samrad@bergab.se