P-hus Bolidenvägen

Vi planerar att bygga ett nytt bergrumsgarage vid Bolidenvägen i Johanneshov i södra Stockholm. Garaget är tänkt att nyttja en befintlig arbetstunnel som infartstunnel. Anläggningen kommer att inrymma cirka 400 parkeringsplatser i tre våningar, en elnätstation samt en sopsugsanläggning för planerade bostäder på Konstgjutarvägen.