Besöksparkering

Stockholm Parkering erbjuder dig 25 300 p-platser för besök i Stockholm. Se på kartan hur du hittar till våra olika anläggningar, samt information om öppetider, taxor och exempelvis om laddplatser.