Digital inpassering

Stockholm Parkering testar ett nytt digitalt inpasseringssystem. Som besökskund scannar du QR-koden som sitter bredvid entrén till anläggningen, därefter skriver du in ditt registreingsnummer. Om du har en aktiv parkering i anläggningen öppnas dörren. Observera att du alltså måste ha en aktiv parkeringsbiljett för att inpasseringen ska fungera. 

Målet med digital inpassering är att underlätta för våra kunder samtidigt som vi gör det svårare för obehöriga att ta sig in i anläggningen. 

 

Såhär fungerar digital inpassering

  1. Scanna QR-koden med kameran i din mobiltelefon och Öppna länken
  2. Skriv in ditt registreringsnummer och tryck på knappen Öppna
  3. Ditt registeringsnummer kontrolleras och har du en aktiv parkering öppnas dörren.

Välkommen!