Infartsparkeringar

Vi erbjuder över 4500 p-platser i anslutning till kollektivtrafik runtom i Stockholm. Detta för att du ska kunna parkera din bil till ett förmånligt pris, undvika trängsel och åka kollektivt in till innerstaden. Allt för hållbar mobilitet!

Ny infartsparkering öppnades i september 2022 i Gamla Enskede, i korsningen Nynäsväggen/Sockenvägen, under väg 73. Parkeringen har 18 p-platser. Infartstaxan betalas med mobil. Välkommen!