Kvällsparkering

Parkera billigt under kväll- och nattetid i våra anläggningar i innerstaden. Det finns 25 p-hus med över 3000 p-platser att välja mellan. Perfekt för dig som ska ut och äta eller hälsa på en bekant. 75 kronor för hela kvällen mellan 19:00 och 24:00. 

Stockholm Parkering har också infört billigt kvälls- och nattparkering på en del infartsparkeringar. 15-20 kronor för kvällen och 15-20 kronor för natten! Läs mer