Myndigheter om brand vid laddning av elfordon

När antalet elfordon och laddplatser ökar stadigt är det många som vill veta mer om brandrisker vid laddning. För Stockholm Parkering är säkerhet och trygghet honnörsord och vid installation av laddplatser följer vi alltid alla krav och rekommendationer som finns.

Här nedan har vi samlat några länkar till olika myndigheters vebbplatser som tar upp frågan om bränder vid laddning av elfordon eller bränder i litiumjonbatterier.

Boverket (Extern länk)
Brandrisker vid laddning av elfordon - PBL kunskapsbanken

Elsäkerhetsverket (Extern länk)
Laddstationer | Elsäkerhetsverket

Region Stockholm (Extern länk till You Tube)
Prehospital förmåga vid insatser med bränder i litiumjonbatterier