Skip Navigation Links/ > Byggprojekt P-hus, garage i Stockholms stad

Byggprojekt P-hus, garage i Stockholms stad


Stockholm Parkering har en viktig roll i Stockholms stads ​framkomlighetsstrategi

 

Stockholms stad växer med ca två fulla bussar per dag. I en växande stad måste gatuutrymmet prioriteras för den ​rörliga trafiken, för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. För parkerade bilar längs gatorna behöver andra alternativ tas fram.

 

Stockholm Parkering medverkar i stadsbyggnadsprocessen för att skapa en bättre stadsmiljö. Nya parkeringslösningar spelar en viktig roll i förnyelsen av Stockholms stad.

 

Vi planerar, bygger och förvaltar parkeringshus, garage och ytparkeringar. Genom en strategisk placering av parkeringar under markytor frigörs gatumark för framkomlighet. Samtidigt skapas det områden för rekreation där människor kan mötas, umgås och koppla av. 

 

Några exempel på rekreationsmöjligheter som vi skapat är taket på P-hus S:t Eriksplan (park), P-hus Medborgarplatsen (Medborgarplatsen med uteserveringar) Rådhusgaraget (park) och P-hus Norra Latin(rekreation, uteserveringar, fontän).

 

En möjlighet till parkeringslösningar är tredimensionell fastighetsbildning som innebär att en fastighet kan delas upp i volymer, t ex i en bostadsvolym och en garagevolym. Exempel på byggprojekt med tredimensionell fastighetsbildning är P-hus Kölnan, Vartofta och Kungsbron.


 
En av Stockholm Parkerings viktiga arbetsuppgifter är att bidra till en vackrare stad. Ett sätt att bidra till detta är att bygga p-platser under jord!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​