Våra tidigare projekt infartsparkering

Stockholm Parkering bygger relativt ofta nya infartsparkeringar. Totalt sett har vi byggt ca 33 anläggningar och av dem finns i dag 24 kvar.​

Totalt nio infartsparkeringar uppfördes inför det så kallade "Stockholmsförsöket", då trängselskatten infördes på prov. Sju av dessa är kvar än idag.

Den vanligaste orsaken till att infartsparkeringar byggs är att marken är detaljplanelagd för bostäder. I väntan på att bostäder ska byggas beviljas ett tillfälligt bygglov för infartsparkering.