Skip Navigation Links/ > Genomförda byggprojekt

Genomförda byggprojekt

Genomförda byggprojekt

Stockholm Parkering har två viktiga uppdrag från Stockholms stads kommunfullmäktige:

- Vi ska tillhandahålla infartsparkeringar.

- Vi ska bygga p-hus för att frigöra markyta till andra ändamål och minska söktrafiken från gatan.

 

 

Läs gärna om våra genomförda byggprojekt 


Infartsparkeringar som vi byggt  


P-hus som vi byggt innanför Stockholms stads tullar ​


P-hus som vi byggt utanför Stockholms stads tullar 
En av Stockholm Parkerings viktiga arbetsuppgifter är att bidra till en vackrare stad. Ett sätt att bidra till detta är att bygga p-platser under jord! Här taket på P-hus Medborgarplatsen!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​