Skip Navigation Links/ > Planerade byggprojekt

Planerade byggprojekt

​Planerade byggprojekt

Arbetet med att utreda och planera nya parkeringsanläggningar pågår löpande. Här kan du läsa mer om vilka projekt som är på gång och i vilket skede i planeringsprocessen de befinner sig i just nu. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information.


Hjorthagsgaraget
Läs mer på

http://www.stockholmparkering.se/Pages/Hjorthagsgaraget.aspx

http://vaxer.stockholm.se/omraden/norra-djurgardsstaden/​


Klockelund
Parkeringsbehovet föreslås lösas i parkeringsgarage mellan Nynäsvägen och 

Perstorpsvägen, vilka även får funktionen av bullerskärm mot gata och bostäder.


Bolidenvägen


Inom projektet Årstastråket så planeras för ett bergrumsgarage som ansluter till befintliga arbetstunneln.
Läs mer på http://vaxer.stockholm.se/omraden/arstastraket/


P-hus Farsta strand

Idag har vi en infartsparkering, en asfalterad yta, i Farsta Strand, mellan Ågesta Broväg, Magelungsvägen och tågspåret. På plats ska vi bygga ett parkeringshus enligt samma koncept som P-hus Råcksta, både utseendemässigt och funktionsmässigt.  Byggnaden får två våningar ovanför markplan och ska innehålla både en infartsparkeringsdel (på markplan) och förhyrda platser. Totalt får P-hus Farsta strand 161 p-platser och sju utanför själva byggnaden. 


​​ ​​P-hus Årstafältet
I den norra del av Årstafältet planeras för ett nytt parkeringshus som skall nyttjas av bostäderna i området.

Läs mer på http://vaxer.stockholm.se/omraden/arstafaltet/

                 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​