Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/generella-bilderfoton/p-hus-klockelund-herobild-20231018.jpg

P-hus Klockelund

I Klockelund i Farsta byggs ett nytt bostadsområde.

P-hus Klockelund ska bli ett kallparkeringshus bestående av tre plan. Beräknat antal p-platser är 308 varav ett 80-tal kommer att anläggas utomhus. Alla p-platser kommer att rustas med laddmöjlighet för elbilar eller laddhybrider. Antal MC-platser blir tre. Också cykelboxar kommer att installeras. P-huset kommer att ha både besöksplatser och förhyrda p-platser. Besöksplatserna kommer att finnas utomhus.

Byggnaden kommer att ligga parallellt med väg 73, på Perstorpsvägen och ha ytterligare en funktion, nämligen som en bullerskärm mellan väg 73 och bostäder.

P-huset började byggas i december 2021 och beräknas stå klart i december år 2023. Stockholm Parkering är tomträttsinnehavare.