Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/klockelund_herobild.jpg

P-hus Klockelund

I Klockelund i Farsta byggs ett nytt bostadsområde.

P-hus Klockelund ska bli ett kallparkeringshus bestående av tre plan. Beräknat antal p-platser är 290 varav 72 kommer att anläggas utomhus. Hälften av p-platserna kommer att rustas med laddplatser för elbilar. Antal MC-platser blir tre. Också cykelboxar kommer att installeras. P-huset kommer att ha både besöksplatser och förhyrda p-platser. Besöksplatserna kommer att finnas utomhus.

Byggnaden kommer att ligga parallellt med väg 73, på Perstorpsvägen och ha ytterligare en funktion, nämligen som en bullerskärm mellan väg 73 och bostäder.

Byggstart är beräknat till fjärde kvartalet 2021. Beräknad byggtid är cirka 2,5 år. Stockholm Parkering är tomträttsinnehavare.