Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/anlaggningar-bilder-karta/farsta_infartsparkering_cropped.jpg

Billig kvälls- och nattparkering på utvalda infartsparkeringar

På nedanstående infartsparkeringar erbjuder vi

Billig kvällsparkering: 15-20 kr ger tid från klockan 18.00 till 24.00

Billig nattparkering: 15-20 kr ger tid mellan klockan 00.00-07.00

Bra om du ska få besök – eller kanske du arbetar natt?

Obs! Telefonplans infartsparkering erbjuder endast kvällsparkering, den är stängd på nätterna (stänger kl. 24.00).