miljlöbild gamla stan

Erbjudande om månadsdekal för boende i Gamla stan

Personer som är skrivna i Gamla stan har möjlighet att hyra plats i P-hus Gallerian till subventionerat pris om 1 500 kr inklusive moms/per månad. Erbjudandet gäller perioden 24 juni till 30 september 2024.

Vad innebär erbjudandet?

Månadsdekal avser inte fast plats i parkeringshuset utan du parkerar på en oreserverad plats på besöksparkeringen alla dagar dygnet runt.

Det finns ingen platsgaranti men parkeringshuset är väldigt sällan fullt och under sommarmånaderna är beläggningen i parkeringshuset lägre än övriga tider på året.

Antal månadsdekaler är begränsat.

Hyr du en månadsdekal har du tillgång till anläggningen dygnet runt.

Information om P-hus Gallerian

  • P-hus Gallerian har två infarter. Regeringsgatan 15 och 20.
  • Anläggningen har totalt 386 platser.
  • Anläggningens öppettider för allmänheten är alla dagar 06.00–01.00.
  • Månadsdekal (att hyra p-plats månadsvis) kan lösas för hela perioden eller inom perioden, dock längst till och med 30 september 2024.

Hur tar jag del av erbjudandet om månadsdekal i P-hus Gallerian?

Kontakta Stockholm Parkerings kundservice via e-post: kundservice@stockholmparkering.se eller via telefon 08-772 96 00.

Stockholm Parkerings telefontider är måndag – torsdag 8.30 – 16.00 och fredag 8.30–15.30.

Villkor för erbjudandet

För att hyra en månadsdekal i P-hus Gallerian behövs ingen boendeparkering, däremot behöver du vara skriven i Gamla stan.

Vill du hyra en månadsdekal i P-hus Gallerian och undvika att betala för både platsen i parkeringshuset och boendeparkering behöver du säga upp din boendeparkering. För att göra det kontaktar du trafikkontoret i Stockholms stad.

När du avslutar din boendeparkering kommer du inte längre kunna parkera på platser i innerstaden som kräver boendeparkering.

Månadsdekalen i P-hus Gallerian gäller endast där.