Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/vattugaraget-och-klara-skyddsrum-bild-1-anne-lintala-fotograf-herobild.png

Guidad visning av Vattugaraget och Klara skyddsrum

Guidad visning av Vattugaraget och Klara skyddsrum

Lördagen den 30 september, som en del av Open House Stockholm, bjuder Stockholm Parkering in till guidad visning. Den guidade visningen leds av arkitekturhistorikern Henrik Nerlund, författare till boken Parkera i fred – Biltempel och beredskapsanläggningar (2017), och tar ca 1 timme.

I fredstid fungerar Vattugaraget som ett parkeringsgarage. På en yta av 6 650 kvadratmeter, 15 meter under Klara kyrka, finns plats för 296 parkeringsplatser varav 12 laddplatser.

I händelse av krig kan garaget snabbt ställas om till skyddsrum med plats för 8 000 skyddssökande. Här finns egen vatten- och luftrening, kylsystem, dieselaggregat för elförsörjning samt toaletter och tvättutrymmen.

Samling sker vid Tysta Marigångens entré under Vattugatans viadukt.

Läs mer och anmäl dig (Open House Stockholm)