Utsiktsvy över Stockholms innerstad

Premiumdekal - Parkera i fler än 150 anläggningar!

Nu lanserar vi ett nytt tillstånd som ger dig möjlighet att parkera i fler än 150 anläggningar.

Anläggningarna är utspridda över hela Stockholm. Därför kan du nu parkera på exempelvis nära arbetet, hemma eller hos vänner med ett och samma tillstånd! Parkeringstillståndet är ett abonnemang som löper månadsvis.

Ställ dig i kö för en premiumdekal här.