Utsiktsvy över Stockholms innerstad

Premiumdekal - Parkera i fler än 150 anläggningar!

Abonnera på ett tillstånd som ger dig möjlighet att parkera i fler än 150 anläggningar!

Anläggningarna är utspridda över hela Stockholm. Med ett och samma tillstånd kan du parkera exempelvis nära arbetet, hemma eller hos vänner. Parkeringstillståndet är ett abonnemang som löper månadsvis.

Ställ dig i kö för en premiumdekal här.