Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/kampanjerannonser/sommarparkering_2024_stillbild.jpg

Sommarparkering 2024

Sommarparkering riktar sig främst till innerstadsbor i Stockholm som vanligen parkerar längs gatorna. Konceptet innebär att Stockholm Parkering erbjuder förmånliga parkeringar som ett alternativ till gatuparkeringen. Syftet är att frigöra gatuutrymme i innerstaden till exempel för sommargågator, cyklister och transporter. Ju fler som väljer att Sommarparkera, desto större blir miljövinsterna.