Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/generella-bilderfoton/trygg_stadshus_morning_aug_19_189.jpg

Stockholms klimatkontrakt belönas med EU-märkning

Stockholm Parkering är en av parterna som skrivit under Stockholms Klimatkontrakt med målet att nå en klimatneutral huvudstad år 2030. Nu är Stockholm en av tio europeiska städer som är först ut och får en EU-märkning från EU-uppdraget för klimatneutrala och smarta städer.

Märkningen är ett erkännande av stadens plan för att bli klimatneutral redan 2030. Stockholms Klimatkontrakt omfattar såväl en handlingsplan som en investeringsstrategi och tanken är att EU-märkningen ska underlätta tillgången till offentlig och privat finansiering för att uppnå den övergripande visionen.

Parter som, utöver Stockholm Parkering, har skrivit under Stockholms Klimatkontrakt

 • Stockholms stad
 • Stockholm Exergi
 • Ellevio
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Familjebostäder
 • Svenska Bostäder
 • Stadsholmen
 • Stockholmshem
 • Stockholms Hamnar
 • SISAB
 • Micasa
 • Region Stockholm
 • Stockholms Universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Karolinska Institutet

Läs mer i Europeiska Kommissionens pressmeddelande

Tio europeiska städer tilldelas EU-märkning för sina planer för att bli klimatneutrala senast 2030