Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/nyheter-bilder/laddguld_stockholm_hero.jpg

Bäst på laddinfrastruktur: Stockholms stad kommunvinnaren av Laddguldet 2022

Av kommunerna i Sverige vann Stockholms stad Laddguldet 2022. 2030-sekretariatet anser att Stockholms stad är fanbäraren av Sveriges omställning till eldrivna fordon och hållbara transporter.

För stadens del mottogs priset av Fredrik Söderholm, vVD för Stockholm Parkering och Nils Blom, projektledare på Trafikkontoret. Priset delades ut den 2 december på mässan eCarExpo i Göteborg.

Stockholm Parkering har en viktig roll i Stockholms stads omställning till eldrivna fordon då bolaget installerat 5 200 laddplatser i huvudstaden. Bolaget har också 11 parkeringsanläggningar där samtliga p-platser är utrustade med laddmöjligheter.

Sekretariatet motiverar sitt beslut bland annat med: ”Som kommun bär Stockholms stad ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar och prioritera omställningen i planeringen av staden. Med ett klarsynt helhetstänk, progressiva mål och högt ställda ambitioner driver de omställningen framåt, istället för att följa den. Mål som 100 % laddplatser i bostäder, förvaltning och Stockholms parkeringsplatser 2026–2030 imponerar. Lärdomarna banar väg för mindre kommuner att följa efter.”

Laddguldet delas ut av 2030-sekretariatet som är Sveriges nationella sekretariat för omställningen till fossilfria transporter och resor. Sekretariatet har över 60 partners som tillsammans arbetar brett med alla delar av transportsektorns omställning, från drivmedel till fordon och beteende.

Till 2030-sekretariatets pressmeddelande:

Foto ovan: Oscar Malmlund.