Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/nyheter-bilder/p-hus-hagastaden_header.jpg

Sveriges största upphandling av laddstolpar offentliggjord i hela Europa: Ladduttag för elbilar ska installeras på 10.000 parkeringsplatser i Stockholms stad

Stockholm Parkering som redan har 5 000 ladduttag för elbilar, motsvarande hälften av de parkeringar man äger själva, ska nu fortsätta sin satsning mot 100 % och därutöver stödja övriga bolag i staden med utbyggnaden av ladduttag. För att klara detta genomförs nu Sveriges största upphandling av laddstolpar. Upphandlingen avser 10.000 ladduttag under en fyraårsperiod. Upphandlingen har nu publicerats och offentliggjorts i hela EU och omfattar inköp av utrustning, ej installation.

Upphandlingen omfattar laddstolpar till Stockholm Parkering och till Stockholms stads bolag Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm (SISAB).

”Stockholms stad har höga ambitioner när det gäller laddinfrastruktur. Redan i slutet av nästa år ska mellan 20 och 30 procent av stadens parkeringsplatser på ytor och i garage ha laddmöjlighet. Att Stockholm Parkering som ledande inom laddinfrastruktur nu även kan bidra till stadens höga mål är både hedrande och utmanande", säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.
Christian Rockberger fortsätter: ”Stockholm Parkering har aktivt installerat laddare sedan 2009 och har nu ladduttag på hälften av de parkeringsplatser vi äger själva, motsvarande 5 000 ladduttag och har inlett arbetet mot 100 % laddplatser.”

Upphandlingen om ladduttag fördelas på följande sätt:

  • Svenska Bostäder: Ladduttag till cirka 2000 p-platser

  • Stockholmshem: Ladduttag till cirka 2650 p-platser samt option på ytterligare 1150 för utomhusparkeringar, totalt cirka 3800

  • SISAB: Ladduttag till cirka 700 p-platser

  • Familjebostäder: Ladduttag till cirka 350 p-platser

Resten av ladduttagen ska installeras i Stockholm Parkerings anläggningar.

Länk (extern) till upphandlingen